Konsulenttjenester

     
     
Startsiden   Frøya Data as kan tilby konsulenter med høy utdanning og  praksis. 
Kurs    
    Konsulentene har lang og allsidig praksis fra databasemodellering,
Kunder   programmering og til full implementering av det nye systemet.
    Vi kan også tilby kvalifisert opplæring/kurs i forbindelse med oppstart
Ledige stillinger   av systemet.
     
Kontakt oss   Vi kan også bistå ved drift av nettverk, kommunikasjon og operativsystemer.
     
    Gå til nettsidene
 
Programmering og databaser  
    eller
 
Nettverk  
  for mer informasjon.
   
   
   
 
  Litt mer om  firmanavnet
   
  Frøya var den vakreste av gudene. Hun var lys og fager med gyllent hår og blå øyne. Hun var den mektigste av
    gudinnene. Frøya var også den mest populære av gudene og ble dyrket lengst.  En gang ble Tors hammer
    stjålet og jotnen Trym ville bare gi den tilbake hvis Frøya gikk med på å gifte seg med ham. Men Frøya nektet.
     
    Frøya er datter til Njord og Nerthus og hun er tvillingsøsteren til Frøy. Hun er gift med Od som noen tror kan
    være Odin. Sammen fikk de døtrene Hnoss og Gersemi som var så deilige at alle kostelige skatter fikk navn etter

Copyright © 2003 Frøya Data as

  dem. Od dro av gårde til fremmede land og Frøya sørget og gråt tårer av rødt gull.