Kunder

     
     
Startsiden   Frøya Data as har deltatt i mange utviklingsprosjekter og lagd programmer
Konsulenttjenester   som blir brukt til å løse mange ulike typer oppgaver, store som små.
Kurs    
    De fleste programmene omfatter integrasjon mellom to eller flere av
Ledige stillinger   MS Office-produktene, f.eks. utsendelser vha Outlook eller fletting
    vha MS Word og/eller eksport til MS Excel.
Kontakt oss    
    Nedenfor finner du en liste som omfatter noen av de kundeprosjektene vi
    har jobbet med.
     
     
   

Norske Shell AS

   
   
   
   

 

    Et program for å produsere smørekart, dvs  oversikter over smøreoljer
    som brukes på maskindeler i et skip.  Diverse utskriftsmuligheter. 
    Driftsstart : Høsten 1997
     
     
     
   

Siv ing Erling Bjartnes AS

   
   
   
     
    Et system som gir oversikt over alle stasjoner med tanker, pumper, etc
    for Norske Shell  as.  Driftsstart  : September 1998
     
     
     
   

WHO

   
   
   
     
    Systemet omfatter flere oppgaver : Arkiverer innkommende brev med alle
    svarbrev - administrerer mailinglister med utsendelser vha Outlook - holder
    oversikt over ATC-koder med møtehenvisninger samt arkiv basert på ATC-
    koder, preparater og substanser.  Diverse rapporter.
    Driftsstart : Februar 2002
     
     
     
   

EDB It Drift

   
   
   
     
    Et program for innhenting og kontroll av data som brukes i faktureringen
    av porto. Driftsstart : Mars 1999
     
     
     
   
     
    Litt mer om  firmanavnet
   
    Frøya og Frøy er så fagert et par Hvert eneste liv har sin særegne glød
    det spirer velsigna i alt som de har hver eneste spire i naturens skjød
    de lytter til sol og til jord og til sjø og Frøya kan danse når månen er full

Copyright © 2003 Frøya Data as

  Og er aldri i mangel på mat eller mjød og le til hun gråter tårer av gull