Kurs

     
     
Startsiden   Våre instruktører kan holde kurs i følgende produkter :
Konsulenttjenester    
    Office :
Kunder   Word  Grunnkurs/videregående
    Excel Grunnkurs/videregående
Ledige stillinger   Powerpoint Grunnkurs/videregående
    Front Page Grunnkurs/videregående
Kontakt oss   MS Access Grunnkurs/videregående
    Outlook Grunnkurs/videregående
       
  Programmering :  
    Word Grunnkurs/videregående
    Excel Grunnkurs/videregående
    MS Access Grunnk/videreg/sertifiseringskurs
    Outlook Grunnkurs/videregående/VB-script
    Visual Basic Grunnk/videreg/sertifiseringskurs
    ASP Grunnkurs/videregående
    Java script Grunnkurs
     
  Databaser :  
  MS Access Grunnk/videreg/sertifiseringskurs
  MS SQL Server Sertifiseringskurs
  Databasedesign Kurs i datamodellering
     
  Diverse :  
  TCP/IP Sertifiseringskurs
  SQL SQL-kommandoer
    Internet Explorer Grunnkurs/videregående
    HTML Grunnkurs/videregående
       
  Vi kan også være behjelpelig med å lage skreddersydde kurs eller organisere
  undervisningen som en workshop.
   
   
   
 
  Litt mer om  firmanavnet
 
  Frøya var også den rikeste. Rikdommen hadde hun bla a skaffet seg vha smykket  Brisingamen. Frøya brukte
    dette  smykket for å gjøre ting om til gull. Hun hadde en vogn som ble trukket av katter og en fugleham som
    hun brukte til å fly mellom vår verden og gudenes verden.
     
    Frøya bodde i Folkvang. Frøya hadde rett til halvparten av alle falne menn og disse førte hun til hallen Sessrymne
    i Folkvang (”Folk" står for "menn fylket til kamp"). Odin hadde rett til den andre halvparten og førte dem til

Copyright © 2003 Frøya Data as

  Valhall  (”Val” betyr slagmark).