Ledige stillinger

     
     
Startsiden   Frøya Data as ønsker å fremstå som en seriøs samarbeidspartner for våre
Konsulenttjenester   kunder.  Vi er derfor interessert i å knytte til oss mennesker som trives
Kurs   med å jobbe som instruktører og/eller konsulenter og som har god
    utdannelse og erfaring innenfor våre områder.
Kunder    
    Det er for tiden ingen ledige stillinger hos oss.  Send oss likevel en CV
Kontakt oss   hvis du mener du har kvalifikasjoner som passer godt innenfor våre
    virksomhetsområder.
   
   
   
  Søknad med CV kan sendes til  post@froyadata.no.
   
   
 
   
  Litt mer om  firmanavnet
 
  Lussenatten var årets lengste natt. Denne natten kledde Frøya seg i rovfuglham og fløy i spissen for flokken av
    underjordiske over jorden. De var på jakt etter mennesker. Hvis noen våget seg utendørs denne natten, ville de

Copyright © 2003 Frøya Data as

  bli suget opp i mørket og ingen ville noe gang se dem igjen.